pamokų tipologija

pamokų tipologija
pamokų tipologija statusas T sritis švietimas apibrėžtis Didaktikos teorija apie pamokų paskirtį, jų skirstymą ir struktūrą. Jau J. A. Komenskis XVII a. pastebėjo, kad esama skirtingų pamokų: naujos medžiagos perteikimo, kartojimo, pratybų. XIX a. J. F. Herbarto pasekėjai manė, kad mokymo procesas per visas pamokas turi vykti vienodai, nes mąstymo procesas yra vienas, susidedantis iš kelių pakopų („laipsnių“): aiškumo (vaizdumo), apercepcijos (ryšio su patirtimi), sistemos (apibendrinimo) ir metodo (praktinio pritaikymo). Vėliau didaktai kritikavo standartinę pamoką, nes mokytojo darbas – tai kūrybinis procesas, kuriam įgyvendinti reikia įvairių pamokų. Jie ėmė ieškoti loginio tokių pamokų skirstymo pagrindo. Pvz., kai kurie didaktai mano, jog tas pagrindas esąs mokymo turinys ir vyraujantis mokymo metodas, todėl skiriamos ekskursijų pamokos, savarankiško darbo, laboratorinių darbų pamokos ir t. t. Pamokų tipologijos pagrindu taip pat laikomas pagrindinis didaktinis tikslas. Jeigu tikslas – perteikti naują medžiagą, tai yra naujos medžiagos perteikimo pamoka; jei reikia kartoti išeitą dalyką, – kartojimo pamoka; jei būtina taisyti rašto darbų klaidas, – tai klaidų taisymo pamoka ir t. t. Skirstant pamokas pagal mokymo proceso sudedamąsias dalis, skiriami tokie pamokų tipai: įvadinės, pirminio susipažinimo su medžiaga, naujų žinių įsisavinimo, pritaikymo, įgūdžių formavimo, įtvirtinimo ir apibendrinimo, kontrolinės, mišrios. Yra ir kitokių pamokos tipologijų. atitikmenys: angl. lessons typology vok. Typologie der Unterrichtsstunden rus. типология уроков

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • tipologija — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokslinio tyrimo metodas, kai objektų sistema skirstoma ar grupuojama į apibendrintus modelius arba tipus. Šis metodas taikomas tada, kai tyrimas apima daug požymių arba objektų. Skiriama empirinė ir teorinė …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Typologie der Unterrichtsstunden — pamokų tipologija statusas T sritis švietimas apibrėžtis Didaktikos teorija apie pamokų paskirtį, jų skirstymą ir struktūrą. Jau J. A. Komenskis XVII a. pastebėjo, kad esama skirtingų pamokų: naujos medžiagos perteikimo, kartojimo, pratybų. XIX a …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • lessons typology — pamokų tipologija statusas T sritis švietimas apibrėžtis Didaktikos teorija apie pamokų paskirtį, jų skirstymą ir struktūrą. Jau J. A. Komenskis XVII a. pastebėjo, kad esama skirtingų pamokų: naujos medžiagos perteikimo, kartojimo, pratybų. XIX a …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • типология уроков — pamokų tipologija statusas T sritis švietimas apibrėžtis Didaktikos teorija apie pamokų paskirtį, jų skirstymą ir struktūrą. Jau J. A. Komenskis XVII a. pastebėjo, kad esama skirtingų pamokų: naujos medžiagos perteikimo, kartojimo, pratybų. XIX a …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Lehrgangsstufen — mokymo proceso etapai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo logikos lemiami mokytojo ir mokinių veiklos tarpsniai konkrečiam didaktiniam tikslui pasiekti. Etapo vietą pamokos struktūroje lemia pamokos tipas. Pvz., naujos medžiagos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • mokymo proceso etapai — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo logikos lemiami mokytojo ir mokinių veiklos tarpsniai konkrečiam didaktiniam tikslui pasiekti. Etapo vietą pamokos struktūroje lemia pamokos tipas. Pvz., naujos medžiagos perteikimo etapai gali būti:… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • stages of teaching process — mokymo proceso etapai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo logikos lemiami mokytojo ir mokinių veiklos tarpsniai konkrečiam didaktiniam tikslui pasiekti. Etapo vietą pamokos struktūroje lemia pamokos tipas. Pvz., naujos medžiagos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • этапы процесса обучения — mokymo proceso etapai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo logikos lemiami mokytojo ir mokinių veiklos tarpsniai konkrečiam didaktiniam tikslui pasiekti. Etapo vietą pamokos struktūroje lemia pamokos tipas. Pvz., naujos medžiagos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”